Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY

Email: studentsawards@helleniq.gr

Τηλέφωνα: 2106302377, 2310750629, 2310750256, 2106302648, 2106302759